Değerli Bursiyer Adayımız,

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu, öncelikle tarım alanındaki nitelikli insan gücünün gelişmesi ve ailesi çiftçi olan ziraat fakültesi öğrencilerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Burs desteği verdiğimiz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu bilinçle hareket ederek eğitim hayatlarında ve sonrasında tarım sektörüne fayda sağlayacak şekilde her zaman başarılı ve çevresinde örnek bireyler olmaları en büyük beklentimizdir.

Sizin de bildiğiniz üzere ihtiyaçların sonsuz olmasına karşın imkanların sınırlı olması nedeniyle sadece belli sayıda öğrenciye burs verebiliyoruz. Burs vereceğimiz öğrencileri seçerken, öncelikle başvuru formlarındaki beyanlarınızı esas alıp daha sonra formal/informal kanallardan o bilgilerin doğruluğunu araştırarak, başvuru yapan adaylar içinde bu desteğe en çok ihtiyacı olanları belirlemek için titizlik gösteriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Hakkında Bilgilendirme

Burs başvurunuz sırasında beyan ettiğiniz tüm kişisel bilgileriniz, bursiyerlerimizi seçmek amacı ile gereklilik arz etmektedir.

GÜBRETAŞ tarafından istenen bu kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiği şekilde dikkate alınacaktır. Ayrıca bursiyer değerlendirme faaliyetleri dışında kullanılmayacak ve kullanım amacına ait süre boyunca saklanacaktır.

Beyan ettiğiniz bilgiler, tarafınıza ek bilgilendirme yapılmadan hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Doldurulan tüm bilgilerle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi gereği gubretas@gubretas.com.tr adresine eposta göndererek, kişisel verilerinizin kullanımı ve işlenmesi hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Eğitim Bursu Taahhütnamesi için tıklayın ⇒