Başvuru sonuçları www.gubretas.com.tr internet adresimiz üzerinden açıklanmıştır.

2017-18 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Tezli Yüksek Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:

  1. Ailesinin çiftçi olması,

  2. Ziraat fakültelerinin tezli yüksek lisans eğitimine ilk kez kayıt yaptırmış olması,

  3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,

  4. İlgili alana katkı sağlayacak tez konuları seçmeleri,

  5. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Tezli Yüksek Lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 700 TL ödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Tezli Yüksek Lisans sadece ders döneminde (1 yıl) burs verilir.


Burs hakkı kazanması halinde Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) Tezli Yüksek Lisans kabul belgesi

2) ALES Sonuç Belgesi

3) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (varsa)

4) Fakülte diploması fotokopisi

5) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

6) Adli Sicil Belgesi

7) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

8) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

9) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

10) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                     

11) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

13) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesapnumarası)            

14) 2 adet vesikalık fotoğraf

15) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahütnamesi (imzalı)


Başvurular 23 Ekim 2020 Cuma 23:59 itibariyle sona ermiştir.