Başvuru sonuçları www.gubretas.com.tr internet adresimiz üzerinden açıklanmıştır.

2007-08 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır: 

  1. Ailesinin çiftçi olması,

  2. Ziraat fakültelerinin hazırlık veya 1. sınıfına ilk kez kayıt yaptırmış olması,

  3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,

  4. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 350 TL ödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Lisans düzeyinde başarı halinde eğitim boyunca (-varsa- Hazırlık + 4 yıl) burs verilir. Sonraki yılda burs hakkının devam edebilmesi için başarı kriteri aranır.


Burs hakkı kazanması halinde Lisans öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

2) Lise diploması fotokopisi

3) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

4) Adli Sicil Belgesi

5) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

6) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

7) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

8) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                        

9) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

11) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesap numarası)            

12) 2 adet vesikalık fotoğraf

13) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahütnamesi (imzalı)


Başvurular 23 Ekim 2020 Cuma 23:59 itibariyle sona ermiştir.