Başvuru sonuçları www.gubretas.com.tr internet adresimiz üzerinden açıklanmıştır.

2017-18 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Doktora düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Doktora öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:

  1. Ailesinin çiftçi olması,

  2. Ziraat fakültelerinin doktora eğitimine ilk kez kayıt yaptırmış olması,

  3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,

  4. İlgili alana katkı sağlayacak tez konuları seçmeleri,

  5. Talep edilmesi halinde GÜBRETAŞ’ın akademik yönde yapacağı çalışmalara katkı sağlamaları,

  6. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Doktora öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 1.050 TLödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Doktora düzeyinde sadece ders döneminde (2 yıl) burs verilir. İkinci yılda burs hakkının devamı için başarı kriteri aranır.


Burs hakkı kazanması halinde Doktora öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) Doktora kabul belgesi

2) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

3) ALES Sonuç Belgesi

4) Fakülte diploması fotokopisi

5) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

6) Adli Sicil Belgesi

7) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

8) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

9) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

10) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                     

11) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

13) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesapnumarası)            

14) 2 adet vesikalık fotoğraf

15) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahhütnamesi (imzalı)


Başvurular 23 Ekim 2020 Cuma 23:59 itibariyle sona ermiştir.